Återresa

Här hittar du information om hur vi kan hjälpa dig och din familj med olika typer av återresor till adopterades ursprungsländer. Läs mer under fliken Adopterad eller Adoptivförälder.

Bokning av besök

Vi på Resor och Rötter kan hjälpa dig att boka ett barnhems-, sjukhus-, fosterhemsbesök eller andra betydelsefulla platser för dig. Vi tar hjälp av aktuella eller tidigare redan etablerade kontakter som finns i ursprungslandet. I vissa länder har vi inga kontakter kvar, men vi kan undersöka om det ändå är något vi kan hjälpa till med i din bokning. Du kan läsa mer om respektive land i menyn nedanför.

För att ta hjälp av oss kan du kontakta någon av våra handläggare Maria Erlingsson eller Charlotte Luthander. Deras kontaktuppgifter hittar du här

Medlemskap och självkostnader

Att få hjälp med att boka ett besök är en service som vi har för våra medlemmar. Om du inte är medlem, kan du läsa mer om hur du blir det under fliken Medlem i menyn ovan. 

I vissa länder uppstår ett självkostnadspris i samband med bokningen av besöket, till exempel för utfärdande av tillstånd, administrativa kostnader, arvode eller resekostnader för en medarbetare eller dylikt. Du kan läsa mer om självkostnaderna i respektive land i menyn nedan eller kontakta någon av våra handläggare. 

Viktig information

Det är viktigt att du kontaktar oss i god tid innan återresan, för att vi ska kunna ha möjlighet att hjälpa dig, gärna 3 månader innan. Vid skollov eller andra högtider behöver ni ha ännu längre framförhållning. Observera! Om ni kontaktar oss med mindre än 2 månader kvar till avresa, är chanserna små att handläggarna kan hjälpa er med bokningen av besöket. 

 • Utland
  • Colombia

   Barnhemsbesök

   Många adopterade och adoptivfamiljer som gör en återresa till Colombia vill besöka barnhemmet där den adopterade befunnit sig. Vissa barnhem kan adopterade/adoptivfamiljen kontakta på egen hand, andra kräver att Adoptionscentrum fungerar som mellanhand och några barnhem finns inte längre kvar.

   För att få reda på vad som gäller i ditt fall, kontakta handläggarna för Resor och rötter. 

   Att få Adoptionscentrums hjälp att boka ett barnhemsbesök är en medlemsförmån, och vi önskar således att den adopterade/adoptivfamiljen är medlemmar. 

   Colombiansk adoptionsakt

   Vill du se din adoptionsakt under en återresa måste du i förväg kontakta ICBF (Insituto Colombiano de Bienestar Familiar). ICBF håller på att centralisera hanteringen av alla gamla adoptionsärenden, vilket innebär att alla adoptionsakter håller på att flyttas från adoptionsbarnhemmen till ett centralt arkiv. I de fall där barnhemmen fortfarande har akterna hos sig, får de inte längre lämna ut dem till adopterade/adoptivfamiljer som är på återbesök utan tillstånd från ICBF.

   För att få ta del av din adoptionsakt måste du, eller adoptivföräldrarna (för barn under 18 år), mejla en förfrågan ICBF tillsammans med en kopia på id-handling, samt kopia på ditt colombianska födelsebevis och det colombianska adoptionsbeslutet (sentencia). Mejladressen till avdelningen på ICBF som arbetar med detta är följande: busquedaorigenesadoptados@icbf.gov.co Kontakta ICBF i god tid innan återresan. 

   Colombianskt pass/dubbelt medborgarskap

   Om du är adopterad efter juli 1991 har du dubbelt medborgarskap och måste enligt colombiansk lag vid in- och utresa till Colombia kunna visa colombianskt pass om så efterfrågas. För information om hur du går tillväga för att skaffa ett colombianskt pass kontaktar du det colombianska konsulatet i Stockholm. Deras kontaktuppgifter hittar du här. Personalen på konsulatet pratar engelska och spanska. 

   Om du är adopterad innan juli 1991 har du inte kvar ditt colombianska medborgarskap, men du kan kontakta konsulatet för att genomgå en process för att återaktivera det. 

  • Kina

   När det kommer till att besöka barnhem i Kina är det inte tillåtet för familjer själva att kontakta och besöka barnhemmen, utan det måste göras via officiella kanaler och involvera tillstånd och tolk. Vår rekommendation är att ni kontaktar den kinesiska resebyrå som vi samarbetar med när det kommer till adoptioner - China Women Travel Service (CWTS). De har lång erfarenhet av att hjälpa till både med adoptionsresor och återresor. De har hjälper er att söka tillstånd och har kontakter med tolkar/guider över hela landet så att någon är med er under besöket. 

   Vår kontaktperson på CWTS är Du Jun Ke. Det är med henne som ni kommer överens om hur och när barnhemsbesöket genomförs. Mejladressen är: loladjk@163.com.


   Samarbete: China Women Travel Service

   Självkostnad: Ja

   Tillstånd: Erfordras

  • Ryssland

   Adoptionscentrum kan hjälpa till att boka barnhems- eller sjukhusbesök i Ryssland. 

   Om den adopterade har kvar sitt ryska medborgarskap måste den adopterade resa in i Ryssland på ett ryskt pass. Om den adopterade inte har ett ryskt pass, behöver ni vända er omgående till ryska ambassaden. Det tar minst sex månader att ordna ett ryskt pass.


   Samarbete: Lokala kontaktpersoner

   Självkostnad: Från 120 euro

   Tillstånd: Erfordras

  • Sydafrika

   Barnhemsbesök

   Vid en återresa till Sydafrika är det många adopterade/adoptivfamiljer som önskar besöka barnhemmet där den adopterad befunnit sig. Ett barnhembesök i Sydafrika måste ske via officiella kanaler. För ärenden i Kapstaden kontaktar ni Adoptionscentrum, som i sin tur kontaktar Abba Adoptions i Kapstaden. I Pretoria kan ni själva kontakta Martie Swart på resebyrån Break-Away, som meddelar Abba Adoptions för att ordna med besöket. Break-Away är Abba Adoptions officiella samarbetspartner när det kommer till återresor.

   Break-Away kan även hjälpa till att boka andra arrangemang och reseprogram utefter era önskemål.

  • Sydkorea

   Adoptionscentrum kan hjälpa dig att boka ett besök på något av SWS olika kontor, titta i din adoptionsakt eller ordna ett möte med fosterfamilj via SWS. Du kan även ta direktkontakt med SWS för att göra en egen bokning.

   Adoptionscentrum brukar anordna gruppresor till Sydkorea en gång per år. Anmälan brukar komma ut i slutet av året, kring oktober. Resan brukar vara i början av juni varje år. Sista anmälningsdagen för gruppåterresan 2017, var den 1 mars.


   Samarbete: Social Welfare Society

   Självkostnad: Nej

   Tillstånd: Nej

  • Övriga länder

   Om du har några frågor om att boka något besök i ett land som inte finns med på listan, är du välkommen att ta kontakt med någon av våra handläggare. Du hittar deras kontaktuppgifter i texten ovan eller under fliken Om Oss.

   Maria Erlingsson fokuserar i förstahand på utlandskontakter i Latinamerika och Charlotte Luthander fokuserar i förstahand på utlandskontakter i Asien. Båda delar på övriga länder.

 • Resor och Rötter
  • Adopterad

   Som internationellt adopterad händer det kanske att du någon gång i livet vill resa tillbaka till ditt födelseland. Du kanske bara vill turista i landet eller göra en djupare resa med induviduella syften. Det kanske är viktigt för dig att få besöka platser där du har varit som liten, till exempel ett barnhem eller sjukhus. Om du har bott i en fosterfamilje kanske det är viktigt att träffa dem. Om du har hittat och har kontakt med din biologiska familj eller släktingar, kanske du väljer att resa tillbaka för att träffa dem. Det är du som adopterad som bestämmer om och när du ska göra din återresa.

   Förberedelser

   Adoptionscentrum rekommenderar att du planerar återresan i god tid, gärna något år i förväg eller mer. Det kan ta lång tid att få fram kontaktuppgifter eller aktuell informtion om barnhemmet, sjukhuset, fosterfamiljen eller annan instans som vill besökas.

   Om du planerar en återresa mer som en turist, kan det vara bra att förbereda sig på att det kan komma många tankar, funderingar och känslor i samband med eller efter resan. Det kan vara bra att fundera igenom och mentalt förbereda sig inför resan och tänka igenom vad du vill med din resa.

   Adoptionscentrum rekommenderar att du gör återresan tillsammans med din familj eller en nära anhörig person. Det vill säga, med en eller flera personer som kan ge dig stöd och vara ett bollplank om det behövs under resans gång. För dig kanske det även viktigt att ha någon som du kan dela upplevelserna med när du kommer hem.

   Både för er som föräldrar och dig som är adopterad, kan det vara bra att ni är medvetna om att resan kan väcka minnen som ni inte visste fanns, speciellt om den adopterade kom till Sverige som lite äldre, kanske några år gammal. 

   Bra att tänka 

   • Tänk igenom ditt beslut noga.
   • Fundera på vilka du vill ha med dig på resan. Ska du resa ensam, med familj/vänner eller kanske i grupp?
   • Fundera på vad en återresa betyder för dig.
   • Vilka minnen skulle du vilja ha med dig hem?
  • Adoptivförälder

   Om du är förälder till en adopterad, händer det kanske att ni funderar på att resa tillbaka till ert barns födelseland och kanske besöka barnhemmet igen, eller fosterfamiljen. För er kanske det är en självklarhet, eller så är det en svag fundering som finns med er ibland. Det är viktigt att tänka på att återresan alltid sker på den adopterades initiativ, oavsett ålder. 

   Alla adopterade reagerar olika på en återresa och åldern kan ibland vara en faktor som påverkar reaktionen på något sätt. Vissa adopterade reagerar inte alls, andra kan bli ledsna, förvånade, eftertänksamma eller stolta. Andra kanske inte får en reaktion under resan, men kanske senare långt efter hemkomsten. Som förälder kan det vara bra att vara uppmärksam och förberedd på den adopterades reaktioner. Även att försöka kolla av förväntningarna hos den adopterade innan resan och försöka att balansera dem. Det kan minimera att den adopterade möts av oväntade överraskningar under eller efter resan. 

   Förberedelser

   Adoptionscentrum rekommenderar att du planerar återresan i god tid, gärna något år i förväg eller mer. Det kan ta lång tid att få fram kontaktuppgifter eller aktuell informtion om barnhemmet, sjukhuset, fosterfamiljen eller annan instans som vill besökas.

   Om du planerar en återresa mer som en turist, kan det vara bra att förbereda sig på att det kan komma många tankar, funderingar och känslor i samband med eller efter resan. Det kan vara bra att fundera igenom och mentalt förbereda sig inför resan och tänka igenom vad du vill med din resa.

   Adoptionscentrum rekommenderar att du gör återresan tillsammans med din familj eller en nära anhörig person. Det vill säga, med en eller flera personer som kan ge dig stöd och vara ett bollplank om det behövs under resans gång. För dig kanske det även viktigt att ha någon som du kan dela upplevelserna med när du kommer hem.

   Både för er som föräldrar och dig som är adopterad, kan det vara bra att ni är medvetna om att resan kan väcka minnen som ni inte visste fanns, speciellt om den adopterade kom till Sverige som lite äldre, kanske några år gammal. 

   Bra att tänka på inför resan:

   • En återresa bör alltid ske på den adopterades initiativ, oavsett ålder.
   • Hur ser förväntningarna ut för den adopterade och eventuella syskon?
   • Fundera på hur den adopterade kommer att reagera inför, under och efter återresan.
   • Prata om och reflektera över resan när ni har kommit hem så att ni kan bevara minnena.
   • Känn in om det är något som er adopterade behöver inför, under och efter återresan.
  • Gruppåterresor

   Adoptionscentrum anordnar årligen gruppåterresor till Sydkorea (i juni). Förhoppningen är att även kunna anordna årliga resor till Colombia.

   Att planera och anordna gruppåterresor kräver stora resurser, erfarenhet och tålamod. Eftersom Adoptionbscentrum är en ideell och medlemsbaserad organisation har vi inte möjligheterna eller resurserna att göra återresor till alla länder vi har arbetat med.